GDPR eu vertegenwoordiger

GDPR EU VERTEGENWOORDIGER

Artikel 27 van de EU-GDPR vereist dat een organisatie die actief is binnen de EER een DPO of vertegenwoordiger in GDPR moeten aanstellen. 

De vertegenwoordiger in GDPR zal optreden voor de organisatie op het gebied van compliance in GDPR en in contact staan met gegevensbeschermingsautoriteiten binnen de Unie en een aanspreekpunt is voor betrokkenen.

De EU vertegenwoordiger wordt aangesteld door een contractuele relatie die bekwaamheid vertegenwoordigt betreffende de wetgeving, adviesverlening en GDPR implementatie.

Dankzij onze EU-vertegenwoordiger zal u als niet-EU organisatie uw activiteiten binnen de EU voorzetten en de voorwaarden van artikel 27 na te leven.

Daarnaast zal de ondersteuning van de Eu-vertegenwoordiger ook het volgende kunnen inhouden:

  • Een GDPR-vertegenwoordigings activiteitsverslag en Quarterly recap;
  • De ontwikkeling van een landingspagina die de betrokkenen in staat stelt hun rechten; in het kader van de GDPR uit te oefenen;
  • De contactpersoon met de gegevensbeschermingsautoriteit.

VOORWAARDEN VERTEGENWOORDIGER GDPR

Deze service bevat het aanbod voor alle organisatie die persoonsgegevens verwerken van Europese burgers naar derde landen of derde partijen buiten de EER.

De grootte van gegevensverwerking, de aard en de manier hiervoor verschilt van organisatie tot organisatie waarbij alvorens een aanstelling een scope wordt gemaakt.

GDPR EU vertegenwoordiger