Categorie: Marketing

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de manier veranderd waarop marketeers persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. GDPR is een verordening die tot doel heeft de privacy van personen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) te beschermen en ervoor te zorgen dat bedrijven transparant zijn over hoe zij persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Categorie: Marketing