Wat Is DORA en Waarom?

 

 DORA (Digital Operational Resilience Act) richt zich op alle financiële entiteiten binnen de EU zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en investeringsfondsen met specifieke eisen met betrekking tot hun digitale operationele veerkracht. De kern van DORA omvat het beheer van ICT-risico’s, waaronder cybersecurity, data governance en business continuity management.

 

Met de toenemende onderlinge verbondenheid en digitalisering in de financiële sector groeit ook het risico op cyberaanvallen. Statista rapporteerde dat de financiële en verzekeringssector in 2022 een van de belangrijkste doelwitten was voor cybercriminelen, waardoor de kwetsbaarheid van deze sector voor digitale dreigingen wordt benadrukt.

 

5 Belangrijke Elementen Van DORA

Financiële instellingen moeten robuuste mechanismen implementeren voor het identificeren, beoordelen, en mitigeren van ICT-risico’s.

Er moet een gedetailleerd proces zijn voor het melden van significante cyberincidenten aan de relevante toezichthouders.

Regelmatige testen van de digitale infrastructuur om de veerkracht tegen diverse soorten storingen en aanvallen te verifiëren.

Strikte regels voor het beheer van de risico’s verbonden aan de outsourcing van ICT-diensten, inclusief de vereiste voor contractuele en auditrechten.

Een framework voor het instellen van een veilige ICT-omgeving, inclusief adequaat beheer van ICT-assets, data-integriteit, en bescherming tegen datalekken.

Hoe Voldoen aan DORA?

Risicobeheersbeleid Ontwikkelen

Financiële instellingen moeten beginnen met het ontwikkelen van een uitgebreid ICT-risicobeheersbeleid dat alle aspecten van digitale operationele veerkracht omvat. Dit beleid dient regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt te worden om aan de veranderende technologische en bedreigingslandschappen te voldoen.

Implementatie van Sterke Cybersecurity Maatregelen

Het implementeren van geavanceerde cybersecurity technologieën en praktijken is cruciaal. Dit omvat het gebruik van firewalls, antivirusprogramma's, intrusion detection systemen, en regelmatige security audits.

Opleiding en Bewustwording

Het verhogen van de bewustwording en het trainen van personeel in cybersecurity en de beste praktijken van digitale veerkracht is essentieel. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van de potentiële risico's en hoe zij kunnen bijdragen aan het versterken van de operationele veerkracht.

Testen en Herstelplanning

Regelmatige testen van systemen op hun veerkracht tegen storingen en aanvallen helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden. Daarnaast is het essentieel om een effectief herstelplan te hebben dat in werking treedt na een incident om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Beheer van Derde Partijen

Het beheren van relaties met derde partijen die ICT-diensten leveren, vereist een grondige due diligence en continue monitoring. Contracten moeten duidelijke en afdwingbare bepalingen bevatten met betrekking tot compliance met DORA-vereisten.

Informatie-uitwisseling Over Cyber-threads En Kwetsbaarheid

Organisaties dienen drie afzonderlijke rapporten in te dienen voor kritieke incidenten: een initiële melding aan de autoriteiten om hen op de hoogte te stellen, een tussentijds verslag over de voortgang van de incidentoplossing, en een definitief verslag waarin de diepere oorzaken van het incident worden geanalyseerd.

Start Zelf Met DORA Implementatie!

Laat je contact-gegevens achter en we sturen je het DORA informatie register!

Het informatieregister maakt deel uit van het ICT-risicobeheerkader voor derde partijen en stelt de financiële entiteiten in staat de risico’s met betrekking tot contractuele afspraken over het gebruik van ICT-diensten te identificeren en te beoordelen.