Categorie: Economie

Over het algemeen heeft de AVG een aanzienlijke impact gehad op de economie door transparantie en verantwoordingsplicht in gegevensbeschermingspraktijken te bevorderen en door innovatie op het gebied van gegevensbeveiliging aan te moedigen. Naarmate de wereld steeds digitaler wordt, zal het belang van de bescherming van persoonsgegevens alleen maar blijven groeien, en de AVG zal waarschijnlijk het economische landschap de komende jaren blijven bepalen.

Categorie: Economie