Gap analyse

Wat is een GAP Analyse?

Bij een gap-analyse GDPR wordt gekeken naar de bestaande processen, beleidsmaatregelen en procedures binnen een organisatie. Ook wordt hier beoordeeld in hoeverre deze in overeenstemming zijn met de eisen van de GDPR.

Het doel is om eventuele lacunes of “gaten” te identificeren tussen de huidige praktijken van de organisatie en de vereisten van de GDPR.

Tijdens de analyse wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals gegevensverzameling en -verwerking, toestemmingsvereisten, gegevensbeveiliging, gegevensbewaartermijnen, rechten van betrokkenen en meldplicht bij datalekken.

Resultaat

Het resultaat van de analyse GDPR geeft de organisatie inzicht in waar verbeteringen nodig zijn.

Dit om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten van de GDPR.

Op basis van de bevindingen van de GAP kan de organisatie een plan ontwikkelen om de identificeerde lacunes aan te pakken. Dit kan onder meer het bijwerken van beleidsmaatregelen, het verbeteren van gegevensbeveiligingsmaatregelen, het implementeren van passende procedures voor gegevensbescherming en het verstrekken van training aan medewerkers zijn om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte blijven van de vereisten van de GDPR.

In het kort is een gap-analyse GDPR een evaluatieproces dat de naleving van een organisatie met de vereisten van de GDPR beoordeelt. En ook identificeert waar verbeteringen nodig zijn om aan deze vereisten te voldoen.

wat is een gap analyse