DPO betekenis:

Een DPO (Data Protection Officer) is een functionaris die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van privacywetgeving, zoals de AVG/GDPR. Ze adviseren organisaties over gegevensbescherming, ontwikkelen beleid en zorgen ervoor dat persoonsgegevens op een veilige en legale manier worden verwerkt. De DPO heeft een belangrijke functie binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van de privacywetgeving en het beschermen van de privacyrechten van individuen in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens.

Taken van de DPO:

De kerntaken van functies voor de DPO zijn strikte onafhankelijkheid en totale afwezigheid van belangenverstrengeling.

De gespecialiseerde kennis gaat verder dan de loutere invoering van een passende beveiliging en de verplichtingen in verband met de veiligheid. Gespecialiseerde kennis wordt bepaald in functie van de verwerkingsactiviteiten van een organisatie waarbij het volume van de verwerkte persoonsgegevens en eventuele verwerkingen met entiteiten buiten de Unie de arbeidsbehoefte mede bepalen.