ISO 27001 Implementatie

ISO 27001 implementatie

ISO/IEC 27001 is een van de belangrijkste en bekendste internationale normen voor beheersystemen voor informatiebeveiliging (ISMS). Het definieert eisen waaraan een ISMS moet voldoen

Deze norm geeft duidelijk aanbevelingen en richtlijnen voor het opzetten, implementeren onderhouden en verbeteren van beheersystemen voor informatiebeveiliging.

Een onderneming is conform met de ISO/IEC 27001-norm wanneer zij een systeem heeft ingevoerd om risico’s te beheren met betrekking tot alle gegevens die of eigendom zijn van het bedrijf of die door het bedrijf verwerkt worden. Dit systeem moet beantwoorden aan de voorgelegde principes en praktijken van ISO/IEC 27001-norm.

DPO Associates assisteert u in het opstellen van uw informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid zal volgend de ISO/IEC 27001- norm geïmplementeerd worden en biedt ondersteuning op vlak van risicobeheer, cyberweerbaarheid en operationele uitmuntendheid.

GDPR EU vertegenwoordiger