Eerste Problemen Tussen Fiscaal Recht En GDPR

Inleiding:

In deze eerste ronde van het juridische gevecht tussen belastingen en privacy staat een stad centraal die een toeristenbelasting heeft ingevoerd. Het belastbaar feit volgens het reglement is het verblijf van personen zonder inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister op de desbetreffende locatie.

Fiscaal recht & gdpr

Belastingplichtige Beklaagt Onnodige Gegevensvraag bij Toeristenbelasting

De belastingplichtige, eigenaar van een woning in de stad, klaagt echter over het aangifteformulier voor de toeristenbelasting voor het jaar 2022. Hij vindt het onrechtmatig dat het formulier vraagt om gegevens van alle bewoners van zijn pand, ongeacht hun domiciliestatus. Volgens het gemeentereglement is het belastbare feit immers de afwezigheid van domicilie in het onroerend goed.

Ook bekritiseert de belastingplichtige het verplicht verstrekken van specifieke gegevens (naam, geboortedatum, aankomst- en vertrekdatum) van elke bewoner, terwijl de belasting op jaarbasis per bewoner wordt geheven. Hij acht het verzamelen van deze gegevens overbodig.

Stad’s Toeristenbelasting Onder Vuur na Oordeel Gegevensbeschermingsautoriteit

De stad rechtvaardigt de belasting als een middel om het financiële onevenwicht tussen gedomicilieerde en niet-gedomicilieerde bewoners te corrigeren. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft echter op 13 juli 2023 besloten dat het verzamelen van persoonsgegevens, zoals gevraagd op het aangifteformulier, potentieel onrechtmatig is.

Stad Terechtgewezen voor Onrechtmatige Persoonsgegevensverzameling bij Toeristenbelasting

De autoriteit acht de klacht van de belastingplichtige ontvankelijk. Ze benadrukt dat de belastingplichtige zelf betrokken is omdat de gevraagde gegevens direct verband houden met zijn eigendom. Ze wijst erop dat de stad geen rechtmatige grondslag lijkt te hebben voor het verzamelen van persoonsgegevens, aangezien het reglement specifiek verwijst naar de afwezigheid van domicilie als belastbaar feit.

Daarom concludeert de Gegevensbeschermingsautoriteit met een waarschuwing aan de stad, waarbij ze stelt dat het verzamelen van persoonsgegevens zonder rechtmatige grondslag potentieel onrechtmatig is.

Conclusie

Deze beslissing benadrukt dat belastingwetgeving niet automatisch voorrang heeft op gegevensbescherming. Gemeenten worden aangespoord om hun procedures aan te passen, terwijl belastingbetalers wordt aangeraden administratieve bezwaarschriften in te dienen als ze van mening zijn dat hun privacy onrechtmatig wordt geschonden.

Bescherm je gegevens met behulp van een Data Protection Officer

Delen:

Meer berichten

Onzichtbare Bedreiging Voor Privacy

Onzichtbare Bedreiging Voor Privacy

Inleiding Bedrijven gebruiken persoonlijke gegevens om hun marketingcampagnes te optimaliseren, nauwkeurige analyses uit te voeren en hun bedrijfsstrategieën te verbeteren. Maar terwijl

cyber security tips

10 Cyber Security Tips voor KMO’s

Cyberbeveiliging is van cruciaal belang voor KMO’s. Een cyberaanval kan ernstige gevolgen hebben, van dataverlies tot financiële schade en reputatieschade. Hier zijn

iso27001

ISO27001 Eenvoudig Uitgelegd

Het ABC van ISO 27001: Een Gids voor Informatiebeveiliging ISO 27001, een internationale norm voor informatiebeveiliging, is een leidraad die organisaties helpt

DORA

Hoe te voldoen aan DORA vereisten

Inleiding: In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is cybersecurity een prioriteit geworden voor organisaties van elke omvang en in elke

Partners

©DPO Associates Alle rechten voorbehouden. Privacy verklaringCookie verklaring | Algemene voorwaarden