Begrijpen welke gegevens vallen onder de GDPR

Welke gegevens vallen onder de GDPR?

Inleiding

Het beschermen van de privacy van individuen is een cruciale kwestie geworden. De GDPR (General Data Protection Regulation), oftewel de AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is een wetgeving die in 2018 in werking trad en tot doel heeft de privacyrechten van Europese burgers te versterken en de manier waarop organisaties omgaan met persoonlijke gegevens te standaardiseren en te verbeteren.

Een van de kernaspecten van de GDPR is het definiëren van welke gegevens onder de bescherming van de verordening vallen. Deze gegevens, bekend als persoonsgegevens, omvatten een breed scala aan informatie die direct of indirect kan worden gebruikt om een individu te identificeren.

Laten we eens dieper ingaan op welke gegevens precies worden beschermd door de GDPR.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens, zoals gedefinieerd door de GDPR, omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Dit kan variëren van de meest voor de hand liggende, zoals namen, adressen en identificatienummers,

tot meer subtiele gegevens zoals locatiegegevens, IP-adressen, genetische informatie, economische en sociale informatie, en zelfs online identifiers zoals cookies en gebruikersnamen.

Gevoelige gegevens

Naast persoonsgegevens zijn er ook gevoelige gegevens, die onderhevig zijn aan strengere beschermingsmaatregelen.

Deze omvatten informatie over ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheidsgegevens, seksuele geaardheid, genetische en biometrische gegevens.

De verwerking van dergelijke gevoelige gegevens is in de meeste gevallen verboden, tenzij onder strikte voorwaarden zoals uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of wettelijke uitzonderingen.

Anonimisering en pseudonimisering

Om te voldoen aan de GDPR en tegelijkertijd nuttige gegevensverwerking mogelijk te maken, worden vaak technieken zoals anonimisering en pseudonimisering gebruikt.

Anonimisering houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd of bewerkt op een zodanige manier dat de betrokkenen niet langer kunnen worden geïdentificeerd.

Pseudonimisering is het vervangen van directe identificerende kenmerken door fictieve identificatoren, waardoor de koppeling tussen gegevens en individuen wordt bemoeilijkt zonder de mogelijkheid van heridentificatie volledig te elimineren.

Verwerking van persoonsgegevens

Onder de GDPR is de verwerking van persoonsgegevens niet beperkt tot alleen het verzamelen ervan, maar omvat het ook alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd op dergelijke gegevens, zoals het opslaan, raadplegen, gebruiken, delen, wissen en vernietigen ervan.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten voldoen aan strikte principes zoals rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbeperking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid, en verantwoordingsplicht.

Conclusie

De GDPR heeft een aanzienlijke impact gehad op de manier waarop organisaties wereldwijd gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Door een brede definitie van persoonsgegevens en strikte nalevingsvereisten vast te stellen, heeft de verordening een nieuwe norm gesteld voor gegevensbescherming en privacy.

Het begrijpen van welke gegevens vallen onder de GDPR is essentieel voor organisaties om te voldoen aan de wetgeving en tegelijkertijd het vertrouwen en de privacy van individuen te waarborgen in dit digitale tijdperk.

Stel hier een externe DPO (Data Protection Officer) aan.

Is uw onderneming een KMO? (een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers) Ga dan voor een GDPR abonnement. 

 
 

Delen:

Meer berichten

DORA

Hoe te voldoen aan DORA vereisten

Inleiding: In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is cybersecurity een prioriteit geworden voor organisaties van elke omvang en in elke

de toekomst van GDPR

De Toekomst van Gegevensbescherming

Inleiding: Sinds de implementatie in 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) een aanzienlijke impact gehad op de manier waarop organisaties wereldwijd

GDPR En Openbaar Bestuur

Inleiding: In het digitale tijdperk waarin we leven, wordt het beheren van persoonsgegevens een steeds grotere uitdaging, vooral voor overheidsinstanties die een

Meer info: