Vlaams Decreet Biedt Juridische Basis voor verwerking van persoonsgegevens

Inleiding:

In een recente ontwikkeling heeft de Vlaamse decreetgever een rechtsgrond gecreëerd voor de verwerking van persoonsgegevens door organisaties die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen, wanneer ze deelnemen aan casusoverleg op basis van artikel 458ter van het Strafwetboek.

Strijd tegen Geweld, Kindermishandeling en Criminaliteit

Artikel 458ter Sw. biedt een wettelijk kader voor gestructureerde overlegmomenten tussen hulpverleners, politie en justitie, met als doel het aanpakken van verschillende uitdagingen, zoals intrafamiliaal geweld, kindermishandeling, het voorkomen van terroristische misdrijven en criminele organisaties. Dit artikel biedt specifiek de mogelijkheid om het beroepsgeheim te doorbreken en informatie uit te wisselen tijdens dergelijke casusoverleggen.

Vlaams Decreet Garandeert AVG-Naleving bij Persoonsgegevensuitwisseling tijdens Casusoverleg

Hoewel artikel 458ter Sw. het regelgevend kader biedt voor het doorbreken van het beroepsgeheim, dient bij de uitwisseling van persoonsgegevens ook rekening te worden gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om deze reden heeft de Vlaamse decreetgever gezorgd voor een passende rechtsgrond voor de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens tijdens casusoverleggen door organisaties die onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap of het Vlaamse gewest vallen. Dit omvat onder andere justitiehuizen, lokale besturen, het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Uitzonderingen en Federale Overheid voor Persoonsgegevensverwerking tijdens Casusoverleg

Het decreet is echter niet van toepassing op politiediensten, het openbaar ministerie, het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) en andere federale diensten, aangezien deze buiten de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest vallen. Voor hun deelname aan casusoverleg en de rechtsgrond voor persoonsgegevensverwerking kan alleen de federale overheid een regeling voorzien.

Richtlijnen voor Persoonsgegevensverwerking in het Kader van Casusoverleg

De organisaties die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen, kunnen persoonsgegevens verwerken in het kader van multidisciplinaire samenwerking, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, waaronder het feit dat de verwerking past binnen hun deelname aan een casusoverleg en noodzakelijk is om de fysieke en psychische integriteit van betrokkenen te beschermen of misdrijven te voorkomen. De verwerking moet ook voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming.

Conclusie

Dit decreet trad in werking op 18 augustus 2023 en voorziet in een solide juridisch kader voor het omgaan met persoonsgegevens tijdens casusoverleggen in Vlaanderen.

Delen:

Meer berichten

cyber security tips

10 Cyber Security Tips voor KMO’s

Cyberbeveiliging is van cruciaal belang voor KMO’s. Een cyberaanval kan ernstige gevolgen hebben, van dataverlies tot financiële schade en reputatieschade. Hier zijn

iso27001

ISO27001 Eenvoudig Uitgelegd

Het ABC van ISO 27001: Een Gids voor Informatiebeveiliging ISO 27001, een internationale norm voor informatiebeveiliging, is een leidraad die organisaties helpt

DORA

Hoe te voldoen aan DORA vereisten

Inleiding: In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is cybersecurity een prioriteit geworden voor organisaties van elke omvang en in elke

de toekomst van GDPR

De Toekomst van Gegevensbescherming

Inleiding: Sinds de implementatie in 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) een aanzienlijke impact gehad op de manier waarop organisaties wereldwijd

Partners

©DPO Associates Alle rechten voorbehouden. Privacy verklaringCookie verklaring | Algemene voorwaarden