Toestemming nodig voor een persoon te filmen of fotograferen?

Toestemming nodig voor beeldmateriaal?
Is er toestemming nodig voor een persoon zomaar in beeld te brengen?

Sinds de GDPR-wetgeving op 25 mei 2018 van start is gegaan wordt er streng gecontroleerd!

Wat als de betrokkene geen toestemming geeft?

Dan mag je de persoon natuurlijk niet in beeld brengen.

Er worden zware boetes uitgeschreven als de betrokkene gefilmd wordt maar geen toestemming geeft of is gevraagd.

Maar wat als de betrokkene wel toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens?

Dan is aan het vereiste van een van de legitieme verwerkingsgronden voldaan.

Maar wanneer spreken wij van toestemming voor beeldmateriaal?
Er zijn 6 voorwaarden:
  • Specifiek
  • Het moet vrijwillig zijn
  • Geïnformeerd
  • Bewijsbaar
  • Ondubbelzinnig
  • Voor minderjarigen is er de toestemming van de ouders nodig