Laat de witwaswetgeving banken toe om alles over je te weten?

Webdomeinen buiten de EU

Banken stellen steeds meer vragen over de herkomst van spaargeld nadat meerdere schandalen zijn ontdekt, zoals de Deutsche Bank die steekpenningen betaalt om Saoedische klanten te behouden.

Overheden strijden om het witwassen van geld tegen te gaan, waardoor banken elk vermoeden van witwassen signaleren.

De vraag is of banken met hun eindeloze vragen de privacy van hun klanten respecteren, aangezien de AVG tot doel heeft de persoonlijke gegevens van burgers in de Europese Economische Ruimte te beschermen.

De AML en AVG
De antiwitwaswetgeving heeft tot doel het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van vernietigingswapens bij gebruik van financiële instellingen te voorkomen. De AML vermeldt ook de intrekking van Richtlijn 95/46/EG, die nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG-verordening is.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij banken
Tegen het negatieve advies van de GBA in om een centraal meldpunt uit te bouwen, besliste de regering-De Croo dat banken jaarlijks de rekeningnummers en rekeninghouders van alle klanten moeten doorgeven. Ook de saldi van persoonlijke rekeningen aan het einde van het jaar moeten worden doorgegeven, zodat deze kunnen worden geraadpleegd door de Belastingdienst, notarissen en deurwaarders.

Hiermee beperkt de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zich niet alleen tot het ‘algemeen belang’, maar kent deze ook een ‘wettelijke verplichting’.

Bijgevolg wordt, wanneer banken persoonsgegevens verwerken, het evenredigheidsbeginsel terzijde geschoven, maar op legale wijze verwerkt onder het bankgeheim.

Voor meer informatie over de rechtmatigheid van de verwerking kan men altijd een erkende DPO raadplegen.

Delen:

Meer berichten

GDPR En Openbaar Bestuur

Inleiding: In het digitale tijdperk waarin we leven, wordt het beheren van persoonsgegevens een steeds grotere uitdaging, vooral voor overheidsinstanties die een

cybersecurity in 2024

Cybersecurity Maatregelen In 2024

Inleiding: Na een uitdagend 2023, waarin zowel op het gebied van cybersecurity als wereldwijd opmerkelijke gebeurtenissen plaatsvonden, richten we nu onze blik

Meer info: