Cybersecurity Maatregelen In 2024

cybersecurity in 2024

Inleiding:

Na een uitdagend 2023, waarin zowel op het gebied van cybersecurity als wereldwijd opmerkelijke gebeurtenissen plaatsvonden, richten we nu onze blik op wat 2024 te bieden heeft op het gebied van digitale veiligheid. De voortdurende complexiteit van het bedreigingslandschap, gedreven door technologische vooruitgang en geopolitieke verschuivingen, brengt cybersecurity opnieuw in de schijnwerpers. Van de opkomst van het Internet of Things (IoT) tot de groeiende invloed van Artificial Intelligence (AI), blijft de digitale wereld een centrale rol spelen in onze samenleving, waardoor de cruciale rol van cybersecurity nog meer op de voorgrond treedt. 

 

cybersecurity in 2024

Impact van de NIS2-Richtlijn in Europa 

Een opmerkelijke ontwikkeling in het Europese cybersecurity-landschap is de invoering van de NIS2-richtlijn in 2024, die van invloed zal zijn op bedrijven in EU-lidstaten. Hoewel deze stap positief wordt ontvangen, brengt het implementatieproces gedurende de komende 12 maanden onvermijdelijk verwarring met zich mee.

Bedrijven, met name die als kritieke infrastructuur worden geclassificeerd, staan voor de uitdaging om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Het doel van deze EU-richtlijn is het bevorderen van een verhoogd niveau van cybersecurity en veerkracht binnen organisaties. Met lidstaten die tot 17 oktober 2024 de tijd hebben om NIS2 te implementeren, zal 2024 een periode van aanpassing zijn, waarin verschillende landen de wetgeving op uiteenlopende wijzen zullen implementeren. 

Individuele bedrijven hopen mogelijk op een eenvoudige oplossing om aan de nieuwe normen te voldoen, maar het begrip van de NIS2-doelstelling benadrukt niet alleen technologische aspecten; het omvat ook praktijken en implementatie. De impact van deze richtlijn hangt af van het huidige stadium van cybersecurity waarin een bedrijf zich bevindt.

De Evolutie van Cybersecurity

Een opvallende culturele verschuiving naar meer openheid en samenwerking op het gebied van inlichtingenuitwisseling zal de kern vormen van cybersecuritypraktijken in 2024. Het gebrek aan uniformiteit in het delen van informatie na cyberincidenten, deels veroorzaakt door terughoudendheid bij slachtoffers, belemmert niet alleen het begrip van nieuwe bedreigingen maar ook de ontwikkeling van robuuste verdedigingsmechanismen. 

Er wordt verwacht dat lokale overheden en regelgevende instanties een cruciale rol zullen spelen bij het herstructureren van het landschap voor inlichtingendeling in 2024. Door beleid te implementeren dat het delen van cybersecurityinformatie aanmoedigt, streven ze naar een omgeving van samenwerking met minder angst voor stigmatisering en slachtofferblaming. 

Deze benadering gaat verder dan naleving; het streeft naar een mentaliteitsverandering waarbij organisaties inlichtingendeling beschouwen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor collectieve cyberweerbaarheid. 

Persistente Stijging van Social Engineering Aanvallen 

Identiteitsgerichte aanvallen blijven een sleutelrol spelen in 2024, aangezien 80% van de inbreuken plaatsvindt via gecompromitteerde identiteiten. De focus ligt met name op social engineering, waarbij bedrijven in 2024 prioriteit moeten geven aan het versterken van identiteitsbeveiliging. Bewustwording onder werknemers over het herkennen van misleiding wordt cruciaal om de effectiviteit van social engineering-aanvallen te verminderen.

Het komende jaar zal bedrijven uitdagen om hun identiteitsbescherming te versterken, aangezien aanvallers blijven profiteren van zwakke plekken in dit domein. 

Samenwerking tussen IT en Beveiliging in de Strijd tegen Cyberdreigingen

Met de opkomst van nieuwe bedreigingen in 2024 zullen organisaties moeten streven naar een nauwere integratie tussen IT- en beveiligingsteams. De traditionele scheiding tussen deze twee entiteiten zal vervagen, waarbij een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat voor zowel operationele efficiëntie als beveiliging. 

Het begrip dat een sterkere samenwerking essentieel is om effectief te reageren op cyberdreigingen, zal leiden tot nieuwe structuren waarin teams naadloos samenwerken. Het delen van inzichten en expertise tussen IT- en beveiligingspersoneel wordt de norm om de snel evoluerende bedreigingen het hoofd te bieden. 

Conclusie   

2024 is een uitdagende en innovatieve periode voor cybersecurity. Terwijl nieuwe dreigingen op de loer liggen, bieden technologische vooruitgang en veranderende mentaliteiten nieuwe mogelijkheden voor organisaties om hun digitale veerkracht te versterken. In deze dynamische omgeving zullen organisaties zich moeten aanpassen en investeren in oplossingen die hen in staat stellen proactief te reageren op de onzekere toekomst van cybersecurity.

 Een DPO speelt een cruciale rol bij het waarborgen van naleving van gegevensbeschermingswetten, het identificeren van potentiële risico’s en het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen. Onze expertise en leiderschap kunnen organisaties helpen om veerkrachtiger te worden tegen cyberdreigingen en om een cultuur van gegevensbescherming te bevorderen.

Delen:

Meer berichten

GDPR En Openbaar Bestuur

Inleiding: In het digitale tijdperk waarin we leven, wordt het beheren van persoonsgegevens een steeds grotere uitdaging, vooral voor overheidsinstanties die een

welke vormen van hacking zijn er?

Welke Vormen Van Hacking Zijn Er?

Inleiding: Hacking is een breed begrip dat verwijst naar het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot computersystemen of -netwerken. Hoewel sommige vormen van

Meer info: