IAB Europe ontvangt boete van € 250.000 voor het schenden van de GDPR-wet

IAB Europe ontvangt boete van € 250.000 voor het schenden van de beginselen van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie en het niet naleven van zijn transparantie- en informatieverplichtingen  

De voormalige werkgever van betrokkenen ontving een e-mail betreffende een factuur die betaald moest worden voor het verkrijgen van een aanvullend pensioen. Aangezien de arbeidsovereenkomst al was geëindigd, vroeg de voormalige werkgever de betrokkenen om contact op te nemen met de aanvullende pensioenverzekeraar om de reden voor het uitreiken van de factuur te begrijpen.  

De verzekeringsmaatschappij geeft aan dat zij niet op de hoogte is gebracht van het einde van de arbeidsovereenkomst tussen betrokkenen en zijn voormalige werkgever en dat zij daarom een nieuwe factuur heeft opgesteld. In dit verband meent betrokkenen dat zijn persoonsgegevens niet hadden mogen worden meegedeeld, aangezien verweerder geen verzekeringsmakelaar of verzekeringnemer is. 

De vraag voorhanden is of de persoonsgegevens van betrokkenen door zijn werkgever mochten meegedeeld worden aan de verzekeringsmaatschappij. Deze vraag werd behandeld door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.