dpo als contactpersoon

DPO aanstellen

De kerntaken van functies voor de DPO zijn strikte onafhankelijkheid en totale afwezigheid van belangenverstrengeling.

De gespecialiseerde kennis gaat verder dan de loutere invoering van een passende beveiliging en de verplichtingen in verband met de veiligheid. Gespecialiseerde kennis wordt bepaald in functie van de verwerkingsactiviteiten van een organisatie waarbij het volume van de verwerkte persoonsgegevens en eventuele verwerkingen met entiteiten buiten de Unie de arbeidsbehoefte mede bepalen.

DPA as-a-Service

Als freelance DPO hanteren wij steeds een prijs per dag. De DPO kan ingehuurd worden als externe aangemelde DPO bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar uw hoofdzetel gevestigd is, kan als consulent een audit uitvoeren en opdrachten uitvoeren.

Door het aanstellen van een externe DPO vermijdt u belangenconflicten tussen de interne diensten van uw bedrijf. De externe DPO zal een onafhankelijk positie nemen binnen uw bedrijf en zal klaarstaan als een neutraal aanspreekpunt en adviseur.